Phương thức thanh toán

  • Beneficiary Name: TRAN VAN DUAN
  • Beneficiary Account Number: 1029817414 ( usd )
  • Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam ( Vietcombank)
  • Add: 11 Lang Ha Str, Ba Dinh, Ha Noi, Vietnam
  • Swift code : BFTV VNVX

Tài khoản không lấy VAT

Số tài khoản chuyển khoản:

1.STK: 0388790181

Người hưởng thụ: Bùi Thị Nga

Ngân hàng: MB bank

2. STK: 1300206413737

Người hưởng thụ: Bùi Thị Nga

Ngân hàng: Agribank chi nhánh thăng Long HN

3. STK 0941000021686

Ngân Hàng Vietcombank

Người Hưởng thụ Bùi Thị Nga

Tài khoản lấy VAT vui lòng cộng 8%

– STK: 333445999999

– CT TNHH DL VA TM HANOI VIP TOURS VN

– Ngân hàng MB