DU THUYỀN TÀU NGÀY THÁNG 7 NĂM 2023

DU THUYỀN TÀU NGÀY THÁNG 7 NĂM 2023

Hà Nội Vip Tours cập nhật quỹ hè 2023

⛴ AMBASSADOR tour ngày tuần từ 10-20/7
Ngày 12/7: 2 slot
Ngày 14/7: 17 slot
Ngày 18/7: 55 slot
Ngày 19/7: 56 slot
Ngày 20/7: 41 slot

⛴ Sea Octopus
10/7: 6 vé ngày
10/7: 6 vé tối
11/7: 16 vé ngày
11/7: 8 vé tối
12/7: 45 vé ngày
12/7: 26 vé tối
☎ Liên Hệ :
Ms Nga 0966799108
Ms Thanh 0983333704
Ms Xuyên 0823229452
Mr: Duẩn 0966355819

Bài viết liên quan